علی برزویی

  • دانشجوی دبیری ادبیات ورودی ۹۹
  • فارغ التحصیل دبیرستان تیزهوشان
  • گواهینامه (license) مشاوره از هولدینگ مشاوره دکتر نکوئی تهران
  • همکاری با انجمن علمی مشاوره دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اصفهان
  • همکاری با موسسه دکتر کنکور تهران
  • موسس موسسه کنکوری المنتا کاشان
  • سابقه همکاری با دبیرستان های تیزهوشان، نمونه دولتی، محتشمی کاشان و بصیر نوش آباد
  • همکاری با موسسه راهینو کاشان
پخش ویدیو