فرصت همکاری با
مجموعه آموزشی راهینو و گروه آموزشی مـــاز کاشان

باتوجه به گستردگی مجموعه راهینو و ماز کاشان در برهه های زمانی متفاوت نیازمند همکارانی در بخش های مختلف هستیم…

در حال حاضر در گروه آموزشی ماز نیازمند همکارانی در بخش‌های زیر هستیم.

جهت ارسال مشخصات لطفاً فرم زیر را تکمیل کنید. 

همکاری با راهینو

"ضروری" indicates required fields

ضروری
این قسمت صرفا برای این هست که اگه کسی قصد این رو داشته باشد در تیم مصحح ما باشد لازم از با توجه به نقطه قوت در دروس جایگاه مناسب قرار گیرد.
خلاصه‌ای از فعالیت‌ها، تجربیات و مهارت های خود بیان کنید. لزوما شما نباید رتبه خوب و درصد خوبی داشته باشید تا با ما همکار باشید پس سعی کنید توانایی های خودتون رو در این قسمت بنویسید و اشتیاقی که برای حضور در موسسه و کارآموزشی دارید
Max. file size: 2 MB.