حامد حافظیان

 • دانش آموخته‌ی رشته‌ی روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی در دانشگاه کاشان
 • دانش آموخته‌ی رشته‌ی روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کاشان
 • استعداد درخشان دانشگاه کاشان در سال 1398 
 • سرتیفیکت موسسه علمی آموزشی دکتر شفیعی تهران
 • مدیر دپارتمان روانشناسی موسسه راهینو کاشان
 • مشاور ارشد موسسه راهینو
 • مشاور ارشد استعدادیابی
 • مشاور موسسه خانه همدلی کاشان
 • مدیر فرهنگی انجمن علمی روانشناسی دانشگاه کاشان در سال 96-97
 • عضو تیم تحریریه نشریه لوح سفید دانشگاه کاشان در سالهای 96 الی 98
 • مشاور مدرسه الغدیر کاشان در سال 99-1400
 • گذراندن کارگاه های مختلف مشاوره تحصیلی
 • گذراندن کارگاه تفسیر بالینی نقاشی کودک نزد دکتر کیانی
 • گذراندن کارگاه جامع تربیت کودک و‌ نوجوان نزد دکتر سارا گودرزی
 • گذراندن کارگاه های مصاحبه و تشخیص اختلالات دکتر علیزاده
پخش ویدیو