حسین فردوسی

  • فارغ التحصیل سمپاد
  • رتبه ی 811 منطقه دو
  • دانشجوی دندان پزشکی روزانه دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  • مشاوره ی ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی همکاری با دبیرستان امام صادق و دبیرستان شاهد اخوان ستوده
  • مشاور دبیرستان های الغدیر و معارف و تیزهوشان پسرانه
پخش ویدیو