حنانه ثباتی‌نژاد

  • دانشجوی رشته‌ی پرستاری
  • رتبه‌ی اول هشتمین دوره تخصصی مشاورشو سال ۱۴۰۱ راهینو
  • دارای مدرک بین المللی تربیت تخصصی مشاور تحصیلی از MPT اتریش
  • دارای مدرک مشاور تحصیلی از مرکز مشاوره و روانشناسی برگ سبز تهران
  • گذراندن دوره‌های هدف‌گذاری و مدیریت استرس و تکنیک‌های مطالعاتی و روش‌های موثری بازدهی و حافظه
  • مشاور ارشد تحصیلی و انتخاب رشته موسسه راهینو
  • کارشناس انتخاب رشته موسسه راهینو در سال ۱۴۰۱
  • عضو انجمن علمی پرستاری کاشان
پخش ویدیو