دانیال سربند

  • کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی
  • ۱۲سال سابقه مشاوره در مدارس دولتی،نمونه دولتی،غیرانتفاعی 
  • مدیر سه دوره پروژه پانسیون مطالعاتی و مدیر پروژه انتخاب رشته 
  • مشاور مدارس نطنز بادرود اصفهان
پخش ویدیو