زهرا زیارتی

  • ترم۵ روانشناسی روزانه دانشگاه اراک(درحال حاضر میهمانی دانشگاه کاشان)
  • سابقه پشتیبانی و مشاوره قلم چی در متوسطه اول و دوم 
  • دارای مدرک مشاورشو موسسه راهینو سال ۱۴۰۰
  • تجربه دو سال کار در موسسه راهینو(مشاوره برنامه نویس و مشاور ارشد
  • و حضور در اردوی مطالعاتی موسسه راهینو سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱
پخش ویدیو