زهرا کمیلیان

 • تحصیل کرده رشته علوم انسانی در مدرسه نمونه دولتی کاشان
 • رتبه ۱۰۲۸ کنکور انسانی (سال ۱۳۹۹)
 • رتبه ۷۰۰ زیرگروه ۵ رشته انسانی
 • دانش آموخته‌ی رشته مشاوره در مقطع کارشناسی در دانشگاه اصفهان با معدل الف
 • مشاور تحصیلی در مقطع متوسطه اول در مجموعه آموزشی راهینو (سال های هفتم ، هشتم و نهم)
 • مشاور تحصیلی در مقطع متوسطه دوم در مجموعه آموزشی راهینو ( سال های دهم ، یازدهم ، دوازدهم )
 • دارنده‌ی مدرک دوره‌ی آموزشی مشاور شو در موسسه راهینو 
 • عضو تیم تولید محتوای موسسه راهی نو
 • مشاوره در حوزه استعدادیابی و انتخاب رشته دانش آموزان نهم به دهم
 • مسلط به تست های شخصیت MBTI ، رغبت استرانگ و هوش کتل
 • مشاور تحصیلی در مدرسه نمونه دولتی مازوچی کاشان به مدت یک سال
 • کارشناس آموزشِ مقطع متوسطه دوم راهی نو
 • عضو تیم انتخاب رشته دانشگاهی موسسه راهی نو
پخش ویدیو