علیرضا خادم فیض

  • کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان
  • کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
  • دبیر فیزیک مدارس الغدیر و صالحین و کریم و علامه حلی و….
  • سابقه مشاور ارشد دبیرستان الغدیر و صالحین و موسسه راهینو
  • مشاوره انتخاب رشته بزرگترین مرکز انتخاب رشته کشور به مدت سه سال
  • دبیر فیزیک موسسه راهینو
پخش ویدیو