فاطمه شریفی

  • رتبه 252 منطقه دو کنکور سال 99
  • دانشجوی دانشگاه تهران
  • معدل الف رشته مدیریت مالی
  • 2 سال سابقه مشاوره تحصیلی متوسطه دوم موسسه راهینو
  • 2 سال همکاری در پروژه های انتخاب رشته و اردوی نوروزی موسسه راهینو
پخش ویدیو