فاطمه مکاری

 • دانش آموخته‌ی رشته‌ی علوم تربیتی در مقطع کارشناسی در دانشگاه کاشان
 • دانش آموخته‌ی رشته روانشناسی تربیتی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کاشان
 • مشاور تحصیلی و استعدادیابی موسسه راهینو
 • عضو تیم تولید محتوا موسسه راهینو
 • عضو دپارتمان روانشناسی موسسه راهینو
 • کارشناس آموزش موسسه راهینو
 • همکاری با کانون قلمچی
 • عضو تیم کلینیک روانشناسی بالینی آتیه
 • مسلط به تست های روانشناسی:MBTI,STRONG,HOLLAND,کتل،وکسلر،افسردگی بک،…
 • دارنده‌ی گواهینامه دوره های CBT دکتر حسن حمیدپور
 • دارنده‌ی گواهینامه روانشناسی شخصیت دکتر حسن حمیدپور
 • دارنده‌ی گواهی مشاوره تحصیلی از موسسه راهینو
پخش ویدیو