مجتبی برزویی

  • لیسانس دانشگاه کاشان
  • فوق لیسانس دانشگاه شهید رجایی تهران
  • دبیر دبیرستان های غیر انتفاعی دکتر حسابی، الغدیر، ثامن، رویش، صالحین، تیزهوشان شهید بهشتی، فرزانگان و موسسه راهینو
پخش ویدیو