محمدامین یگانه

 • دانش آموخته رشته مشاوره و راهنمایی در دانشگاه فرهنگیان با معدل الف
 • رتبه اول رشته مشاوره در دانشگاه فرهنگیان
 • دبیر انجمن مشاوره و راهنمایی در سال ۱۳۹۹-۱۴۰۰
 • مشاور ارشد تحصیلی در شهر های اراک ، اصفهان ، کاشان ، مشهد در سال های اخیر
 • مدیر انتخاب رشته موسسه راهی نو از سال ۱۳۹۹ تا کنون
 • برگزیده استعداد های درخشان بنیاد ملی نخبگان کشوری
 • مدرس کارگاه های راهیابی به دانشگاه فرهنگیان
 • مولف دفترچه انتخاب رشته دانشگاه  فرهنگیان موسسه راهی نو
 • مشاور ارشد و استاد تست درس اقتصاد در دبیرستان غیر دولتی  رویش و …
 • استاد تست درس اقتصاد روانشناسی  در بهترین مدارس کاشان
 • همکاری با دبیرستان رویش
 • همکاری با دبیرستان دکتر حسابی
 • همکاری با دبیرستان مازوچی
 • همکاری با دبیرستان امام خامنه ای
پخش ویدیو