محمدمهدی طالبی

  • فارغ التحصیل رشته دبیری زیست شناسی از دانشگاه فرهنگیان
  • دبیر رسمی زیست شناسی در آموزش و پرورش
  • مدرس زیست شناسی در مدارس و موسسات مختلف
  • تولید کننده‌ی محتوای آموزشی زیست شناسی
  • تولیدکننده محتوای مشاوره ای
  • مدیر تولید محتوای مجموعه آموزشی راهینو
  • دارای مدرک مشاوره حرفه ای مرکز مشاوره دکتر نکوئی
  • دارای مدرک دبیر حرفه ای مرکز مشاوره دکتر نکوئی
پخش ویدیو