مریم معصومی

 • دانش آموخته ی رشته ی روانشناسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه کاشان با معدل الف
 • دانش آموخته ی رشته ی روانشناسی عمومی در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه کاشان با معدل الف
 • عضو انجمن علمی روانشناسی دانشگاه کاشان در سال 96-97 و برگزیده شدن به عنوان برترین انجمن علمی در همان سال
 • عضو تیم تحریریه نشریه لوح سفید دانشگاه کاشان
 • گذراندن دوره آموزشی مقطع پیش دبستانی و ابتدایی نزد خانم سقازاده
 • دو سال تدریس مقطع پیش دبستانی پسرانه ستارگان آینده
 • دو سال تدریس مقطع اول ابتدایی دبستان پسرانه ستارگان آینده
 • چهار سال سابقه مشاوره تحصیلی در مقطع متوسطه اول و دوم
 • همکاری با موسسه فرزانه آران و بیدگل ( قلمچی حال حاضر )
 • همکاری در موسسه جناب آقای حلی
 • همکاری با موسسه قلمچی کاشان
 • همکاری با موسسه گاج کاشان
 • همکاری با موسسه راهینو کاشان
پخش ویدیو