مسعود اسماعیلی

  • دانشجوی مقطع استیجری دانشگاه علوم پزشکی اراک
  • یکسال پشت کنکور و پیشرفت از رتبه ۱۵۰۰۰ به ۱۵۰۰
  • ۵ سال سابقه مشاوره و مشاور رتبه های برتر ۹۰۰-۱۴۰۰-۵۰۰۰
  • مشاور معرفی رشته و انتخاب رشته
پخش ویدیو