مهرداد قدک کار

  • مولف کتاب‌های تست زیست شناسی انتشارات خیلی سبز (کتاب فصل آزمون، کتاب تست دهم، یازدهم، دوازدهم و جامع)
  • عضو دپارتمان زیست شناسی ماز و مولف زیست آزمون‌های ماز
  • مدرس زیست شناسی در بهترین مدارس منطقه
پخش ویدیو

دانلود جزوات تالیفی

نیمسال اول دوازدهم