وحید جعفری

  • تحصیلات دانشگاهی: دکتری فلسفه
  • رتبه ۳ دکتری
  • نویسنده مقالات و کتب از جمله کتاب “علیت در متافیزیک علامه طباطبایی” و کتاب “logic”( برای تدریس در مدارس بین المللی مسلمانان؛ در سایت امازون قرار داره)
  • سابقه تدریس مجموعا ۱۱ سال
  • مدارس تیز هوشان، نمونه دولتی و غیر انتفاعی
پخش ویدیو